Tác giả: emyeuluat

Đừng tưởng bán hàng rong là dễ. Người bán hàng rong đa phần là những người có hoàn cảnh khó khăn – muốn có một công…